خانه‌| اخبار| از دیگر سایتها| بیانیه| راپورت| مقاله‌| اساسنامه| درباره
خودمدیریتی دمکراتیک غرب کوردستان را بە رسمیت بشناسید
avatar
avatar
از دیگر سایتها‌

مقالات

راپورت
avatar

آمار نقض حقوق بشر در ماه اول سال 2013


4 Feb 2013 - مهم, اخبار, راپورت
آمار نقض حقوق بشر در ماه اول سال 2013
در ماه اول سال 2013
46 نفر اعدام شدند
20 فعال سیاسی و مدنی کرد بازداشت و 1 نفر هم به‌ مکان نامعلومی منتقل شده‌ است.‌
5 کاسبکار کشته‌ شده‌، 1 کاسبکار زخمی ، 11 کاسبکار بازداشت ، 100 اسب کاسبکارن تلف، میلیونها تومان بار کاسبکاران به‌ آتش کشیده‌ شده‌ و میلیونها تومان بار آنها به‌ غارت رفته‌ است.
ترور 3 زن سیاستمدار کرد در پاریس.
هجوم چندین گروپ غارتگر و تروریست به‌ شهرهای غرب کردستان خصوصا شهر سریکانی به‌ همکاری حکومت ترکیه‌ و همچنین محاصره‌ اقتصادی کردها.
تهدیدهای سپاه دجله‌ علیه‌ خلق کرد در جنوب کردستان.
دیدار حکومت ترکیه‌ با عبدالله‌ اوجالان در زندان امرالی .
بمباران هر روزه‌ی گریلاهای کردستان توسط هواپیماهای بمب افکن ترکیه‌ و جانباختن ده‌ها گریلا.
کشتن و تاراج کولبران
پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز 14 دیماه در مناطق روستایی وابسته به شهرستان سردشت و نواحی مرزی جنوب کوردستان شماری کاسبکاران و کولبران کورد را مورد حمله قرار داده و ضمن غارت اموال آنان طبق روایت شاهدان حدود 100 راس اسب کولبران را کشتهاند.
این در حالی است که در سال گذشته دهها کولبر کورد به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شده و یا یکی از اعضای بدن خود را از دست دادهاند. ضمنا از این پدیدە همچون قتل عام کوردها یاد میشود.
در منطقهی سردشت یک کولبر کورد به سختی زخمی شد
2013/01.07
در اطراف روستای سرشیوی شهرستان سردشت طبق گزارشات داخلی یک کولبر کورد به نام "سمکو احمدی" 18 ساله به دست افراد مصلح دولتی مورد هدف قرار گرفته و به سختی مجروح گشته است. نامبرده برای مداوا به بیمارستان شهرستان قلادزی جنوب کوردستان منتقل گشته است.
2013/01/23
در مرز بین شرق با شمال کوردستان و شرق با جنوب کوردستان 3 کولبر دیگر کورد قربانی تجاوزهای جمهوری اسلامی شدند.
آژانس خبری فرات نیوز خبرداد که فردی به نام "شیرکو صحرایی" در منطقهی اسندره که در حال کولبری در ناحیهی مرگور در کوههای کوتول هدف گلوله قرار گرفت و به سختی مجروح شد و به دلیل خوبریزی جان خود را از دست داد.جسد نامبرده در بیمارستان شهرک گهوهر وابسته به شهرستان جوله میرگ شمال کوردستان است.
از طرفی شب یکشنبه 2013/01/20 شماری از کولبران کورد اهل شهرستان بانه در روستای سیدسارم به کمین نیروهای مسلح رژیم افتاده و فردی به نام "جمال حاجی عبدالله" کشته شد.
در پیرانشهر نیز 2013/01/21 کولبر جوان کورد به نام "صابر آلتون" اهل روستای لمنجه از توابع پیرانشهر مورد هدف گلوله قرار گرفت و در در محل جان خود را از دست داد.

نیروهای مسلح رژیم یک کورد دیگر را کشته و 8 تن را بازداشت کردند
2013/01/24
منابع خبری اعلام کردند که به دلایل نامعلوم یک کورد اهل روستای "نستان" از توابع سردشت به نام "اسماعیل شریفی" را مورد مورد حمله قرار داده و در جا به قتل رساندند. به دنبال این رویداد مردم خشمگین روستاهای نستان و سیسر به پاسگاه واقع در "گل کورتک" حمله کرده و در نتیجهی برخورد نیروهای مسلح یک تن مجروح و 8 شهروند کورد بازداشت شدند.
در این رابطه مردم نواحی ربط مغازههای خود را به نشانهی اعتراض بستند.

نیروهای مسلح رژیم کولبر دیگری را مورد حمله قرار دادند
2013/01/29
منابع خبری گزارش دادند که کولبر کورد به نام "ناصح شهبازی" از طرف نیروهای مسلح رژیم مورد هدف قرار گرفت و به سختی مجروح شد و علیرغم سختی جراحت به بیمارستان مخصوص ادارهی اطلاعات منتقل میشود و تحت نظارت امنیتی قرار میگیرد.

دیدار با اوجاڵان
با شروع سال جدید میلادی پارلمانتاران ب.د.پ احمد تورک و ئایلا ئاکات با عبدالله اوجالان دیدار انجام دادند و این مورد خبر خوشحال کنندهای بود برای کوردها چرا که امید به یافتن راه حل سیاسی و صلح آمیز را در جهت پایان دادن به جنگ تقویت نموده است. این در حالی است که قریب مدت 20 ماه است که اوجالان از دیدار با وکلا محروم بوده و تنها چند مورد دیدار با برادر خود داشته است.
یک زندانی به نام محسن به اتهام مرتبط با جرائم مواد مخدر از طرف دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده و حکم او در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.
کرمان سحرگاه 26/01/2013 طبق خبر سایت فارس یک نفر به نام یاسر بیست وهفت ساله در میدان خاجوی کرمان در ملا عام اعدام شد.

دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی و مد‌نی در شرق کردستان
بازداشت محمد مولانایی در مهاباد
محمد مولانایی فعال کارگری در پی احضار به اداره اطلاعات مهاباد روز 16 دی ماه‌ برابر با 6 ژانویه‌ 2013 بازداشت شد ،همچنین واحد سیده‌ روز 17 دیماه‌ برابر با 7 ژانویه‌ به‌ همان اداره‌ احضار و 2 ساعت مورد بازجوئی قرار گرفت.
یک زندانی سیاسی کورد در زندانهای رژیم مفقود شده است
15/01.2013
طبق گزارشات داخلی روز یکشنبه 13/01.2013 زندانی سیاسی کورد به نام "یوسف رحمانی پور" از طرف مسئولان زندان مرکزی ارومیه فراخوانده شده و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نامبرده از طرف دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی به 5 سال زندان محکوم شده که مدت چهار سال است در زندانهای خۆی، مهاباد، اصفهان و ارومیه به سر می برد.
دستگیری یکی پس از دیگری اقوام و خانوادهی زندانی سیاسی انور حسین پناهی
17/01/2013
دو برادر دیگر انور حسین پناهی به نامهای شیرزاد و فایق حسین پناهی اهل روستای قوروچای تابع دهگلان از طرف نیروهای اداره اطلاعات دستگیر شدند و روز 16/01/2013 به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در تاریخ 09/01/2013 نیز سیروان حسین پناهی خواهرزادهی زندانی سیاسی نامبرده از طرف نیروهای ادارهی اطلاعات متشکل از چهار ماشین در منزل پدری اش دستگیر و روانهی مکان نامعلوم شده بود.
در همین رابطه 21/01/2013پدر و مادر انور حسین پناهی از طرف ادارهی اطلاعات فراخوانده شده و کمکهای پولی را که برادر نامبرده به مبلغ 10 میلیون تومان به حساب خانوادگی اشان ریخته بوده توقیف کردند.
اشرف حسین پناهی سال گذشته در حالی یک تومار 5000 امضایی مبنی بر بی گناهی برادرش را در دست داشت در راه تهران به طرز مشکوکی کشته شد.
افشین حسین پناهی که از طرف خانواده به پرونده ی برادر بزرگش رسیدگی میکرد و به حکم نامبرده اعتراض کرده بود از طرف نیروهای امنیتی شهرستان قروه دستگیر و پس از یک سال زندانی چندی پیش آزاد شد.
یکی از اعضای خانوادهی نامبرده که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد که در این شرایط ما از نهادهای حقوق بشری انتظار داریم که صدای ما بشنوند چرا که جمهوری اسلامی پاسخگوی بیعدالتیها و ظلمهای رواداشته شده نسبت به ما نیست.
در شش سال گذشته 33 نفر از اعضای خانوادهی حسین پناهی دستگیر و فراخوانده شدهاند.
یک فعال صنفی در کرمانشاه دستگیر شد
بر اساس گزارشات رسیده محمد توکلی فعال فرهنگی و عضو اتحادیهی معلمان کرماشان از طرف حراست ادارهی آموزش و پرورش و اطلاعات این شهر فراخوانده شده و دسگیر شده است.

حکم ده ماه زندانی بر یک شهروند مهابادی تحمیل شد.
22/01.2013
طبق خبری که فعالین حقوق بشری در ایران منتشر کردهاند یک نفر کورد اهل مهاباد به نام "سیاوش قبنری" از طرف دادگاه انقلاب مهاباد به 10 ماه حبس محکوم شد.


چهارشنبه ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۳

بازداشت هشت شهروند در نستان سردشت

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد به دنبال درگیری روز چهارشنبه بیست و هفتم دیماه در روستای نستان که به خاطر ضبط بار چند کاسبکار توسط نیروی هنگ مرزی در منازلشان، روی داد، دوشنبه دوم بهمن ماه چند تن از اهالی این روستا توسط نیروی انتظامی بازداشت و روانه زندان شدند.
براساس گزارشات، اسامی هشت تن از این افراد ابوبکر محمدی، قادر خضرزاده، شیرزاد مام خضری، ابراهیم پوراحمدی، علی قاله یی، محمد حبیبی، ابراهیم حسین زاده و آکو نازی اعلام شده است.
گفتنی است تا لحظه مخابره خبر از اتهام یا اتهامات احتمالی این هشت شهروند اطلاعی در دست نیست.

ممنوعیت استفاده از زبان کردی در سیستم آموزشی کرماشان
اداره آموزشو پرورش کرماشان طی بخشنامهای تازه از تمامی آموزگاران استان نامبرده خواسته است که برای پیشرفت هرچه بیشتر زبان فارسی در مدارس و آموزشگاهها استفاده از زبان کردی را ممنوع کنند.
این در حالی است که بر اساس اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده از زبانهای محلی در مدارس در کنار زبان فارسی قانونی است.


در ارومیه مانع انتشار مقاله به زبان کردی شدند
21/01/2013
روزنامهی ئاراز در ابتدا قرار بود به سه زبان کوردی و فارسی و آذری در استان ارومیه جاپ و منتشڕ شود. اما از هنگام انتشار شمارهی اول در تاریخ 27 شهریور سال گذشته علیرغم پیگیری نویسندگان کورد هنوز اجازهی چاپ مقالات کوردی داده نشده است.


بر اساس اخبار رسیده یک زن 45 ساله به نام ر.ع از اهالی روستای بناوهچکوی وابسته به روانسر و یک زن 24 سالهی دیگر اهل روستای دی سور واقع در نزدیکی بناوه چکوی شهرستان روانسر به دلایلی نامعلوم خودسوزی کرده و هر دو جان خود را از دست دادهاند. لازم به یادآوری است که به دلیل مشکلات اجتماعی و فشارهای رژیم روزانه چنین رویدادهایی در شرق کوردستان روی می دهد و هیچ گونه تلاشی برای جلوگیری از این پدیده تا کنون به عمل نیامده است.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال جاری میلادی جهت جلوگیری از خلق کرد در سنندج به مناسبت اعتراض به اعدام 5 جوان کرد در زندان قزل حصار کرج و عدم تحویل جنازهها به خانوادههایشان در همه نقاط شهر نیروهای نظامی مستقر کرده بود.
اعدام
25 دی ماه دوشنبه
یک نفر در زندان مرکزی شهر کورد به اتهام تجاوز جنسی اعدام شد.
در مدت سه روز 5 تن به اتهامات جدا اعدام شدند
در زندان زاهدان یک زندانی در روز 5/1/12013 به نام "جواد رفیع" که قبلا به دلیل مشکلات اجتماعی به اعدام محکوم شده بود در حیاط زندان به دار آویخته شد.
طبق گزارشات رسیده از همان منابع دو زندانی دیگر در زندان پارسیلونی خرم آباد 1/1/2013 به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
هرانا قبلا نیز اعلام کرده بود که دو برادر که محکوم به اعدام بودند در ملا عام اعدام شدند.
در شهرکورد دو برادر در ملا عام اعدام شدند
7/1/2013 دو برادر به اتهام مشکلات اجتماعی در ملا عام به دار آویخته شدند. قابل ذکر است که از اول سال نو میلادی 3 نفر در ملا عام به دار آویخته شدهاند و طبق امار اعلام شده رژیم ایران در سال 2012 593نفر را اعدام کرده بود.
اعدام سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان
روزی شنبه ۳۰ دی ماه سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند
بنا به اطلاع گزارشگران حقوق بشر در ایران، بامداد شنبه ۳۰ دی ماه 19/1/2013 سه متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند . علی کمالی متولد ۱۳۵۹ از بند ۲ زندان مرکزی زاهدان، محمود شهرکی متولد ۱۳۵۹ از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان و داود قنبرزهی متولد ۱۳۶۰ از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان اسامی اعدام شدگان بامداد شنبه در محوطه زندان مرکزی زاهدان بوده است . همچنین روز 20/1/ 2013 یک نفر دیگر به‌ اتهام قاچاق مواد مخدر در اصفهان اعدام شد
در زندان شهر کورد یک زندانی اعدام شده و دو تن دیگر منتظر اجرای حکم اعدام هستند
15/1/2013
روز یکشنبه یک زندانی در زندام مرکزی شهر کورد اعدام شد.
طبق خبرها رژیم 7 تن را از آغاز سال میلادی آشکارا اعدام کرده است.

اعدام 4 تن و انتظار 2 تن دیگر برای اجرای این حکم
17/1/2013
روز چهار شنبه 17/1/2013 2 دو زندانی اهل مشهد و سبزوار در اندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند. طبق گزارشات "علی نادری"21 ساله و "ابراهیم احمدی" 37 ساله از اهالی ورامین اعدام شده، و نام ده نفر دیگر که در مشهد و سبزوار اعدام شدند هنوز معلوم نیست.
سحرگاه روز 17/01/2013 به اتهام انجام جرائم اجتماعی دو زندانی در میدان معلم شهر پاکدشت در ملا عام اعدام شدند. همچنین منابع خبری اعلام کردند که صبح روز 18/01/2013 یک زندانی در ارومیه جلو دید همگان اعدام شد.
در شهرستان زاهدان 17/01/2013 سه زندانی بلوچ در حیاط زندان اعدام شدند که این امر نارضایتی مردم را به دنبال داشت و در اطراف این زندان تجمع انجام شد.

ترور سه سیاستمدار زن کورد در پاریس 09/01/2013

سه سیاستمدار کورد در پاریس از سوی افراد ناشناس در دفتر کنگرهی ملی کوردستان در پاریس به قتل رسیدند که سکینه جانسز از موسسان حزب کارگران کوردستان پ پ ک فیدان دۆغان عضو کنکرهی ملی کوردستان و لیلا شایلماز فعال جنبش جوانان بودند. به دنبال این فاجعه که به طرز دقیق و حرفهای طراحی شده بود افکار عمومی کوردها و نهادهای مدنی و سیاسی با انجام تجمعات میلیونی خواستار رسیدگی به پرونده شده و رویداد را محکوم کردند.
جسد این سه زن سیاستمدار ر روز 14/01/2013 به شمال کوردستان منتقل شده و در زادگاههای خود در جمع صدهاهزار تشییع کننده به خاک سپرده شدند.

نیروهای مدافع خلق "ه.پ.گ" آمار جنگهای سال 2012 را منتشر نمود.
بر طبق آمار "ه.پ.گ" ارتش ترک در سال 2012 تعداد 320 فقره عملیات زمینی، 184 فقره عملیات هوایی با هواپیما، 140 فقره عملیات با هلیکوپتر از نوع کبرا، 406 فقره عملیات زرهی با تانک و توپ انجام داده، که در مجموع 203 بار جنگ و درگیری روی داده است . در پاسخ گریلا نیاز 736 عملیات تلافی جویان انجام دادهاند. که در نتیجه این عملیاتها 2221 تن از نیرهای مسلح ارتش ترکیه کشته شده و 314 گریلای کردستان جان خود را از دست دادهاند.

بر اساس آمار مرکز میترور برای دفاع از روزنامهنگاران در سال 2012 ترکیە در جنوب کردستان 190 بار حقوق روزنامه نگاران نقض گشته است.
آژانس فرانس پرس در گزارشی به‌ آمار گرسنگان در سال 2012 اشاره‌ نموده‌ و آورده‌ است " در سال 2012 یک میلیارد نفر زیر خط گرسنگی بسر بردند.
در گزارش آژانس آمده‌ است" در سطح جهان 100 سرمایه‌دار وجود دارند که‌ درآمدشان نزدیک به‌ 2 تریلیون دلار برآورد شده‌ بود که‌ در مقابل افزایش فقر صدها ملیون نفر در سال 2012 سرمایه‌ آنها به‌ طور شگفت انگیزی افزایش یافته‌ است.
انتشار آمار نقض حقوق بشر در شمال کردستان از طرف کمیته‌ دفاع از حقوق بشر کرد
بر اساس آمار منتشره‌ در سال 2012 تعداد (21) ‌هزار و (107) حالت‌ نقض حقوق بشر ثبت گردیده‌ است.

(56) نفر در ارتباط با قتلهای زنجیره‌ای کشته‌ و (228) نفر هم زخمی شده‌اند
(23) قتل مشکوک .
(31) مرگ مشکوک و زخمی شدن 3 نفر به‌طور مشکوک .
(3) سه‌رباز و (11) پلیس خودکشی کرده‌اند .
(41) زن کشته‌ شده‌اند .
(20) کودک خودکشی کرده‌ و تلاش تلاش برای کشتن (4) کودک انجام گرفته‌.
(4) هزار و (418) نفر دستگیر شده‌اند .
برای هزار و (475) نفر مجازات زندان در نظر گرفته‌ شده‌ است .
(876) حاڵت شکنجه‌ و تجاوز جنسی به‌ وقوع پیوسته‌.
(213) بار مانع برگزاری کنگره‌های روزنامه‌نگاری شده‌اند ا به‌ تجمعات حمله‌ور شده‌ و درنتیجه‌ (315) که‌س زخمی شده‌اند .
هزار و (971) نفر مورد بازپرسی قرارگرفته‌ و مازداشت شده‌اند .
(127) سازمان سیاسی و مدنی و شخصیت سیاسی و مدنی مورد یورش و حمله‌ قرار گرفته‌اند.
(12) حزب، جمعیت و سندیکا تعطیل شده‌اند .
(447) جار ممنوعیت صحبت کردن با زبان مادری (کردی) در اماکن رسمی و دادگاهها .
(3) هزار و (263) حالت نقص حقوق بشر در زندانها .
(395) حالت نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی
(12) روستا به‌ آتش کشیده‌ شده‌ و یا ساکنان آنها را مجبور به‌ ترک روستاها نموده‌اند .
(33) حالت به‌ آتش کشیدن جنگلها و مراتع روستایی .
(89) بار برا روستائیان ممنوعیت ایجاد شده‌ که‌ به‌ سر مزارع و زمینهایشان سر بزنند .
(13) گور دسته‌جمعی کشف شده‌ که‌ در آنها جسد 8 نفر یافت شده‌ است .
(5) هزار و (631) حالت نقض حقوق آیینی روی داده‌است .
ارسال به شبکه های اجتماعی
Facebook| My Yahoo| Twitter| Balatarin Balatarin
Start| Contact| copyright © KMMK 2009| 0046 76 59 59 589
Kurdi Farsi English Svenska RSS Start